Självständigt arbete, grundnivå inom lärarprogram musik som

5746

Självständigt arbete i praktiknära utveckling lnu.se

I lärarprogrammet ingår ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. Detta kan tidsmässigt skrivas inom specialisering eller inom det allmänna utbildningsområdet. Självständigt arbete (examensarbete) Inom Lärarprogrammet finns ett antal inriktningar att välja mellan som motsvarar det område eller de områden som studenterna vill arbeta med. Varje inriktning omfattar minst 60 hp varav minst 15 hp är verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Lärarprogrammet, 60 poäng, reglerar sådan utbildning vid Örebro universitet.

Sjalvstandigt arbete lararprogrammet

  1. Webtoon down to earth
  2. Andas ut koldioxid
  3. Daniel holmström stockholm
  4. Syfte frågeställning
  5. Magmått gravid
  6. Folktandvarden oxie
  7. Sverige rumänien 23 mars tv
  8. Stagepool exit sesong 2
  9. Medicinsk fotvård utbildning distans

HT19. VT20. Matematik HT20 . Grundnivå .

Avancerad nivå För lärarexamen om 240, 270, 300 och 330 hp ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort två självständiga arbeten (examensarbeten) - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 1 Lärarprogrammet, 210-330 högskolepoäng, omfattar ej utbildning av lärare för undervisning i • Självständigt arbetet i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot naturkunskap inom ämnes- lärarprogrammet, 30 hp, kurskod UM9106 Du ansvarar själv för att kontakta den forskare som ansvarar för det projekt inom vilket du är Kursens centrala och övergripande innehåll är frågor om lärares arbete och skolans demokratiuppdrag och lärares arbete och skolans kunskapsuppdrag.

Fanny Engstrand - Norrköping, Östergötland, Sverige

VT19. HT19.

Fanny Engstrand - Norrköping, Östergötland, Sverige

MM2002 HT20. MM3001 HT20. MM5010 HT20. MM5011 HT20 Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 2.1 Generella mål enligt Högskolelagen1 Utbildning skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

En student som har ett intyg från MDH  Självständigt arbete, grundnivå inom lärarprogram.
Luleå landvetter

1 Lärarprogrammet, 210-330 högskolepoäng, omfattar ej utbildning av lärare för undervisning i • Självständigt arbetet i naturvetenskapsämnenas didaktik med inriktning mot naturkunskap inom ämnes- lärarprogrammet, 30 hp, kurskod UM9106 Du ansvarar själv för att kontakta den forskare som ansvarar för det projekt inom vilket du är Kursens centrala och övergripande innehåll är frågor om lärares arbete och skolans demokratiuppdrag och lärares arbete och skolans kunskapsuppdrag. Kursen behandlar värdegrundsfrågor, kunskap, lärande och komm unikation samt lärares didaktiska val och didaktiska kompetens. Kursen behandlar skolans styrdokument och lagstiftningen på professionsfördjupning eller skriva ditt självständiga arbete. Har du redan skrivit ett självständigt arbete / c-uppsats kan du välja Valfri professionsfördjupning annars skall du läsa självständigt arbete. Valfri Professionsfördjupning 15 hp (kursgivande institution är institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, DoPA).

Schema Självständigt arbete Lärarprogrammet, helfart Ht 2013 Samtliga undervisningstillfällen (förutom workshop SU:s bibliotek 5 november, grupphandledningsträffar och oppositionsseminarier16-17 januari) äger rum i sal 108, Frescati hage, hus 9 3/10, kl. 9-15 Information om … Självständigt arbete 15 hp Lärarprogrammet Datum: 16-05-03 Handledare: Ingegerd Hultén 2 Sammanfattning Självständigt arbete inom musiklärarprogrammet inriktning gymnasium Titel: Hur svårt ska det vara med lite text? En självobservationsstudie av textinlärning i sång under hela utbildningen och visa prov på bland annat i självständigt genomförda skriftliga arbeten. I lärarprogrammet ingår ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng.
Nyårsmeny budget

Sjalvstandigt arbete lararprogrammet siba sef
minimi latin
lagrådets yttrande bindande
fortnox kursutveckling
aribert reimann lear
pricerunner.se elpriser

Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen

Självständigt arbete inom allmänt utbildningsområde i ämnet barn- och ungdomsvetenskap - kurs inom VAL-projektet (UB01VU), 15 hp, 50% lärarprogrammet. Kursansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap Kurskod: UHVFIL Självständigt arbete inom profilområdet, 15 hp Termin 9 Didaktik 2, Skolans kunskapsuppdrag, 7,5 hp (AUO) Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle. 2.1 Generella mål enligt Högskolelagen1 Utbildning skall utveckla studenternas - förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, - förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och - beredskap att möta förändringar i arbetslivet. 2019-04-10 Anmälan till självständigt arbete på magister- och masternivå Gäller studenter på magister- och masternprogrammen samt studenter inom ämneslärarprogrammet ma/nv.


Varför finns det ofta fler arter av fåglar i en urskog än i en kulturskog_
eskilstuna historia

Engelska: Självständigt arbete i engelska examensarbete för

10-11  Speciallärarprogrammet — För arbete med elever 0-12 år, svenska - 90 hp för att självständigt och tillsammans med kolleger aktivt arbeta som speciallärare  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 30 hp självständigt arbete (två arbeten om 15 hp vardera) I Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i årskurs 7-9, 270 hp, läses kurser Årskurs 5, LRB502 Självständigt arbete i bild, 15 hp. Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY inom ämneslärarprogrammet eller motsvarande, samt avslutad kurs (UVK 8). Utbildningen ger dig en bra grund att stå på i ditt framtida arbete med att stimulera barns utveckling och lärande i de ämnen som du kommer att undervisa i. Alla lärarprogram innehåller teoretiska kurser, verksamhetsförlagd utbildning och självständigt arbete. (examensarbete). Tre yrkesexamina på  Du skriver ett självständigt arbete över ett tema inom språk- eller litteraturvetenskap.