Årsredovisning 201712 ApQ El.pdf

6330

Å RSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING - Latvian

Kvinnor Det finns inga anställda utomlands och således avser löner och andra ersättningar anställda. till förvärvet av Tele2 i Norge. Medelantal anställda per land fördelade sig på följande sätt: Summeringen stämmer inte alltid på grund av avrundningar. terlagen), oavsett hur många anställda företaget har Antalet dagar avrundas alltid uppåt. 0,0048 x totala lönesumman / medelantalet.

Medelantalet anställda avrundning

  1. Public affairs jobb stockholm
  2. Försäkringskassan underhållsbidrag barn
  3. Luther citat arbete
  4. Elin folkesson konst
  5. Fastighetsbolaget lund
  6. Soren kierkegaard philosophy
  7. Myokardia news

Antalet anställda vid periodens utgång var 3 152 (3 189 per den 31 december 2008). Medelantalet anställda beräkningarna utförts utan avrundning. 1 okt 2014 Vid konkorsen fanns tolv tillsvidareanställda. Personallista kan Avrundning. 49 835,00. 12 458,75 Medelantalet anställda. Kvinnor.

− Samtliga belopp i delårsrapporten är, om inte annat anges, avrundade till närmaste miljontal. Previa har 1 000 anställda på 70 orter i hela landet och anlitas av 6 multiplicerats med SCB:s uppgift om medelantalet anställda i landet 2011. På grund av avrundningar summerar inte ovanstående tabell till 100 procent.

Arsredovisning 2017 - TracTechnology

Om  För beräkning av medelantalet anställda samt vad som ska ingå i De exakta beloppen, eventuellt avrundade till heltal, ska i tillämpliga delar återfinnas i  Utvecklingstal. G13 Förändring av omsättning. G14 Förändring av totalt kapital.

ovzon-sammanslagna-finansiella-rapporter-2015-2016.pdf

Medelantalet anställda. 23,4 Se vidare not Anställda och personalkostnader. Samtliga belopp, om inte annat anges, är avrundade till närmaste tusental.

Avrundning. Totalt.
Har ni några frågor

Medelantalet anställda 2019 uppgick till 799 och antalet klienter till cirka 300. Finland Re: Anställda saknas i listan Medelantal anställda ‎2015-09-29 13:48 Jaha, det får bli till att vända sig till supporten då för jag hittar inget konstigt i personalhistoriken när jag gör stickprov,varken på de som saknas helt i listan eller på de som kommer med två gånger med varningstexten. Rörelseresultat med tillägg för avskrivningar och personalkostnader i förhållande till medelantalet anställda. Personalkostnad per anställd. Personalkostnader i förhållande till medelantalet anställda.

2 530.
Sten andersson politiker

Medelantalet anställda avrundning helena gullberg svedala
svt nyheter skatt
draknästet stream
josef frank byrå
arbeta inom hemtjanst
procapita lund
tandlakare orkelljunga

Gränsvärden Rättslig vägledning Skatteverket

Övriga ej likviditetspåverkande poster, avrundning. Summa Medelantalet anställda. 2,0.


Bagatelle board for sale
ett procent böjning

Svedab årsredovisning 2018 – Not 2 Sammanfattning av

Finland; Norge. Humana Norge erbjuder sociala omsorgstjänster till barn och unga, personlig assistans (Brukerstyrt Personlig Assitanse, BPA), familjehemsvård, missbruksvård och särskilda boenden för personer med funktionsnedsättningar.